فرصت شغلی

ما  در شرکت نوتاش برای انتخاب همکاران خود در هر بخش نکات تخصصی مرتبط با آن بخش را در نظر داریم که باید در بالاترین حد استاندارد خود رعایت شود.اما پیش از هر چیز همکاران ما باید بالاترین استانداردهای رفتار حرفه‌ای و شخصی خود را در روابطشان با همکاران را حفظ کنند.
همکاران ما باید در مرحله اول دارای شرایط زیر باشند:

  •  نسبت به شرکت و برند آن وفادار باشند.
  • خلاق باشند و به یادگیری علاقه داشته باشند.
  • به هیچ وجه به شرکت و منافع آن زیانی نرسانند.
  • به تمام قوانین و مقرارات کاری احترام بگذارند و عمل کنند.
  • نسبت به اطلاعاتی که در سازمان به‌دست می‌آورند رازدار باشند.
  • با احترام به کرامت و حقوق همه اشخاصی که با آنها کار می‌کنند و مطابق استانداردهای اخلاقی شرکت عمل کنند.

ما همیشه نسبت به پیشنهادات سازنده از طرف همکارانمان برای بهبود بخشیدن به سیستم عملیاتی و ارتباطی شرکت عکس‌العمل مثبت نشان می‌دهیم و آن را ارج می‌نهیم.

DevOPS

جهت مشاهده شرح انتظارات و فرصت‌های شغلی لطفا کلیک نمایید.

Backend Developer

جهت مشاهده شرح انتظارات و فرصت‌های شغلی لطفا کلیک نمایید.

Frontend Developer

جهت مشاهده شرح انتظارات و فرصت‌های شغلی لطفا کلیک نمایید.