شیلات

هوش مصنوعی در صنعت شیلات

هوش مصنوعی در صنعت شیلات هوش مصنوعی موجود در پلتفرم اینترنت اشیا در صنعت شیلات  زمینه پروسه تغذیه و عملیات نظافت آبزیان را تسهیل بخشیده است و به شرکت‌ها برای تصمیم‌‎گیری بهتر در عملیات مربوط به پرورش آبزیان کمک می‌کند. پلتفرم اینترنت اشیا ‌با استفاده از حسگرهای هوشمند که تمامی اطلاعات حیاتی استخرهای آبزی‌پروری را …

هوش مصنوعی در صنعت شیلات Read More »

اینترنت اشیا در صنعت شیلات

اینترنت اشیا در صنعت شیلات کاربرد اینترنت اشیا در صنعت شیلات و  پرورش آبزیان روند روبه‌رشد داشته است. در این بخش عمده کاربردهای فناوری‌‌ اینترنت اشیا در زمینه‌‌ نظارت‌‌ بر کیفیت آب و شرایط محیطی ماهی‌ها و آبزیان استفاده شده است. صنعت شیلات در صورت استفاده از پلتفرم اینترنت اشیا ‌‌می‌تواند بسیار مقرون‌به‌صرفه باشد. چرا …

اینترنت اشیا در صنعت شیلات Read More »