گردشگری هوشمند

اینترنت اشیا در صنعت سرگرمی

اینترنت اشیا در صنعت سرگرمی[us_separator][us_image image="12037" align="center"][us_separator] صنعت سرگرمی و رسانه ها به کمک اینترنت اشیا در حال تغییر بوده‌اند. اگرچه این تغییرات به دلیل محدود بودن دستگاه های اینترنت اشیا و در حال رشد بودن این فناوری، با سرعت کمی پیش رفته است اما در آینده صنعت سرگرمی و رسانه، با تاثیرپذیری اینترنت اشیا به …

اینترنت اشیا در صنعت سرگرمی ادامه مطلب »

هوشمندسازی پارک های بازی

هوشمندسازی پارک های بازی[us_separator][us_image image="12009" align="center"][us_separator] پارک هوشمند یک پارک ملی یا شهری است که عملکرد آن با استفاده مؤثر از فناوری های هوشمند و به ویژه اینترنت اشیا (IoT )به نفع شهروندان و مدیران خواهد بود. هدف از هوشمندسازی پارک ها و بوستان ها تشویق نوآوری در طیف گستردهای از جنبه ها، از جمله …

هوشمندسازی پارک های بازی ادامه مطلب »