مسیر پیشرفت در نوتاش

مسیرشغلی در شرکت نوتاش

ما در شرکت نوتاش همه‌ی تلاش خود را به‌کار می‌گیریم تا برای هر یک از کارکنان فرصت پیشرفت برابری را فراهم سازیم. ترسیم مسیر شغلی و تشریح اهرم هایی که عبور از این مسیر را فراهم می‌کند، می‌تواند گام‌های موثری باشد که هر فرد برای رسیدن به اهدافش در نظر گرفته است.
برای آگاهی بیش‌تر در این زمینه لازم است در ابتدا با دو زیربنای اصلی ساختار فرهنگی شرکت نوتاش آشنا شویم: پذیرش مسئولیت و توزیع قدرت. توزیع قدرت به این معنا که یک فرد به‌جای همه و برای همه تصمیم نگیرد و هر کس در چارچوب قوانین، قدرت تصمیم‌گیری و انتخاب را در حوزه‌ی مربوط به خود داشته باشد.
ما مسیر شغلی نوتاش را بر پایه‌ی ساختار اهرم های شغلی تعریف نموده ایم. در این روش به‌جای آن‌که یک مدیر ارشد، مسئول تعیین حقوق و جایگاه فرد در سازمان باشد، هر کس می‌تواند از طریق جدول اهرم های شغلی، مسیر پیش‌روی خود را انتخاب و بر پایه‌ی آن نقاط پیشرفت و توسعه‌ی شخصی‌اش را هدف‌گذاری و برای رسیدن به آن تلاش کند.

اهرم شغلی

با توجه به ساختار شرکت نوتاش این اهرم شغلی، بارزترین نشانه‌ی پیشرفت و مهم‌ترین عامل تعیین حقوق و توزیع فروش فصلی شرکت نوتاش است. بنابراین، هر تغییر یا اصلاحی روی ساختار آن با دقت بسیاری انجام می‌شود و طراحی جدول کسوت نیز در همین راستا است.
جدول کسوت شامل شایستگی‌های تخصصی (در چهار بُعد دانش، گستردگی، یادگیری و توزیع) و شایستگی‌های عمومی است. ما در هر کسوت، میزان شایستگی مورد انتظارمان را مشخص کرده‌ایم.

از کسوت خاسته به بعد هر کسوت شامل سه مرحله میشود، که ویژگی‌های خاص خود را دارد و نحوه‌ی تشخیص آن به‌شکل زیر است:

نو: زمانی که فرد پارامترهای کسوت را پر می‌کند اما این پارامترها یک‌بار و در یک حوزه‌ی دیده شده است.

کسوت بدون پیشوند-پسوند: زمانی که فرد تمامی پارامترها را دارد و در حوزه‌‌های مختلف و به تکرار، این پارامترها را در زمینه‌های متفاوت کاری خود نشان داده است.

کهن: زمانی که فرد پارامترهای کسوت بعدی را داراست ولی هنوز نمی‌تواند به‌شکل کامل کسوت بعدی را کسب کند.

هم‌چنین از کسوت ساخته به بعد، مسیرهای شغلی نیز جدا می‌شود که در شایستگی‌های عمومی باهم متفاوت هستند.
در شکل زیر مسیرهای شغلی در نمایی کلی قابل مشاهده است.

برای کاهش خطای تصمیم گیری کیفی، فاصله گرفتن از تصمیم‌گیری های فردی و هم‌چنین تعیین و تشخیص کسوت‌ها، دو کمیته‌ی فنی و اجرایی تشکیل داده‌ایم.

 • کمیته‌ی فنی: از نماینده‌ی راهبری فنی، نماینده‌ی فرهنگ و سه عضو از تیم اجرایی، که با رایگیری عمومی انتخاب شده‌اند، تشکیل می‌شود.
 • کمیته‌ی اجرایی: از نماینده‌ی راهبری اجرایی، نماینده‌ی فرهنگ، سه عضو از تیم فنی، که با رایگیری عمومی انتخاب شده‌اند، تشکیل می‌شود.

امسال با توجه به بازبینی در جدول کسوت سال‌های گذشته و بازخوردهای دریافتی ، تلاش کرده ایم جزییات بیش‌تر و دقیق‌تری را در نظر بگیریم. از این رو لازم است تا تمامی اعضای شرکت نوتاش ، مستنداتی را در درخواست خود بیاورند تا کمیته‌ها بتوانند تصمیم درست‌تری اتخاذ نمایند.

آگاهی:

 • کارهای متنوع و نسبتا پیچیده‌ای که نیازمند داشتن مهارت بالا و برنامه‌ریزی دقیق هست را انجام می‌دهد.و مشکلات و باگ‌ها را شناسایی و برطرف می‌کند و از کیفیت کارها به‌شکل سیستماتیک اطمینان می‌یابد. (تست، کراس چک و..)
توسعه:
 • برای انجام وظایفش به حدودی از دانش در چند حوزه‌ی مختلف نیاز دارد.
فراگیری:
 • تلاش زیادی برای کسب مهارت و دانش جدید می‌کند و در حوزه‌ی جدید با متخصصان آن، شبکه‌سازی می‌کند.
پراکنش:
 • می‌تواند پاسخ پرسش‌های نسبتا پیچیده را در حوزه‌ی کاری خود بدهد.

آگاهی:

 • خدمات حرفه‌ای یا مدیریتی به دیگران ارایه می‌کند.که برای انجام کارهای بزرگ، آن‌ها را به کارهای کوچک‌تر تقسیم می‌کند و افراد جدید را راهنمایی و حمایت می‌کند و در بخش‌هایی از محصول مالکیت دارد.
توسعه:
 • پروژه‌هایی که در آن افرادی از تخصص‌های گوناگون مشغول به کار هستند را پیش می‌برد.
فراگیری:
 • دانش خود را در حوزه‌ی‌ کلی و مادر گسترش می‌دهد.
پراکنش:
 • از پاسخ دادن به دیگران فراتر می‌رود و برای حل مشکلات تخصصی به آن‌ها کمک می‌کند.

آگاهی:

 • خدمات بسیار پیشرفته یا خاص به دیگران ارائه می‌دهد. در یک حوزه‌ی تخصصی رهبری کامل دارد در کارهایش نیز استانداردها را تعیین و پیچیدگی‌ها را برای دیگران کم می‌کند.و ریسک‌ها و مشخصات فنی هر پروژه را می‌شناسد و تعیین می‌کند.
توسعه:
 • دانش عمیقی در یک حوزه‌ی کاری دارد و در هماهنگی گروه‌های تخصصی مختلف، تواناست.و روی پروژه‌هایی که از گروه‌های مختلف تشکیل شده، کار می‌کند.
فراگیری:
 • دانش خود را در حوزه‌ی‌ کلی و مادر گسترش می‌دهد.
پراکنش:
 • مانند یک مشاور سیار است و به دیگران برای بهبود عملکردشان فعالانه کمک می‌کند.و از گسترش تکنولوژی یا دانش جدید در شرکت حمایت و برای آن تلاش می‌کند. عامل تغییر و پیشبرد دانش و تکنولوژی در سازمان است.

آگاهی:

 • برای سیستم‌ها و تیم‌های گوناگون و پروژه‌های بلند مدت برنامه‌ریزی و کارهای مهم شرکت را به‌خوبی اولویت‌بندی می‌کند.و دانش تخصصی عمیق در حوزه‌ی‌های مربوط به کسب و کار دارد و راه‌حل‌های مختلف را به‌شکل عمیق و جدی بررسی می‌کند.بین هزینه، مناسب بودن سیستم، تطبیق‌پذیری مشتری و سازمان تعادل برقرار می‌کند و تصمیم بهینه می‌گیرد.و فرآیند تصمیم‌گیری را مستند می‌کند.
توسعه:
 • می‌تواند واحد یا سازمانی که در چند حوزه‌ی مختلف کار می‌کند را هدایت کند.
فراگیری:
 • دانش خود را در حوزه‌ی‌ کلی و مادر گسترش می‌دهد.
پراکنش:
 • سیستم‌ها را با دانش و تجربه‌ی روز دنیا بهبود می‌دهد.و به توزیع دانش در سطح کشور می‌پردازد.
آگاهی:
 • در حوزه‌ی تخصصی خود در سطح بین‌المللی شناخته شده و مرجع است.
توسعه:
 • در روابط برون شرکتی تاثیرگذار و هدایت‌کننده است.
فراگیری:
 • به ایجاد و تغییر لبه‌های دانش در حوزه‌ی تخصصی خود می‌پردازد.
پراکنش:
 • دانش را در سطح جهانی توزیع می‌کند.