تعرفه سرویس‌ها

تعرفه سرویس‌ها

تعرفه سرویس‌ها وهزینه‌های مربوط به محصولات نوتاش در قالب Pay As You Go عرضه می‌شوند. این ساختار محاسبه‌ی هزینه و پرداخت امکان مدیریت و کنترل بهتر هزینه‌های مربوط به خدمات  را برای مشتریان فراهم می‌کند.

 در مدل Pay As You Go شما تنها به اندازه‌ی مصرف خود از منابع و سرویس‌ها هزینه را پرداخت می‌کنید و اگر محصول در حال استفاده نباشد، هزینه‌ای بابت آن برای شما محاسبه نخواهد شد. ساختار پرداخت به اندازه‌ی میزان مصرف، به شما امکان مدیریت هزینه‌ها و کاهش یا افزایش آن‌ها در صورت نیاز و بر اساس مصرف پیشین را خواهد داد. با استفاده از این ساختار، هر کاربر برای استفاده از خدمات ، می‌تواند حساب کاربری خود را تنها به میزان مورد نظر شارژ کند.

تعرفه پلتفرم اینترنت اشیا

سطح (1)

سرویس برنز
50000
20000 تومان ماهیانه
 • 2000تومان به ازای هر دستگاه
 • ارسال چند پیام در روز
 • ارسال 400 پیام در هر ماه
 • 2دستگاه رایگان شامل 800 پیام
 • 2000 تومان به ازای هر1000 پیام بیشتر
محبوب

سطح (2)

سرویس نقره ای
200000
120000 تومان ماهیانه
 • 12000تومان به ازای هر دستگاه
 • ارسال پیام در هر ساعت
 • ارسال 5000 پیام در ماه
 • 2دستگاه رایگان شامل10/000پیام
 • 3000 تومان به ازای هر 1000 پیام بیشتر
خاص

سطح (3)

سرویس طلایی
400000
210000 تومان ماهیانه
 • 21000تومان به ازای هر دستگاه
 • ارسال پیام هر چند دقیقه
 • ارسال30/000 پیام در ماه
 • 2دستگاه رایگان شامل60/000پیام
 • 4000 تومان به ازای هر 1000 پیام بیشتر
ویژه

نکته 1 : کلیه پیام‌ها در یک مرکز قابلیت اشتراک گذاری بین تمام دستگاه‌ها را دارد.

نکته 2 : اندازه استاندارد پیام 4 کیلوبایت است. به عنوان مثال، اگر دستگاه یک پیام 4.5 کیلوبایتی ارسال کند، به عنوان 2 پیام در نظر گرفته می‌شود.

تعرفه گیت‌وی اینترنت اشیا پایه

سطح(1)

سرویس برنز
900/000 تومان ماهیانه
 • 400/000پیام به ازای هر روز هر دستگاه
 • حجم هر پیام 4 کیلوبایت
محبوب

سطح(2)

سرویس نقره‌ای
2/500/000 تومان ماهیانه
 • 6/000/000پیام به ازای هر روز هر دستگاه
 • حجم هر پیام 4 کیلوبایت
خاص

سطح(3)

سرویس طلایی
25/000/000 تومان ماهیانه
 • 300/000/000پیام به ازای هر روز هر دستگاه
 • حجم هر پیام 4 کیلوبایت
ویژه

تعرفه گیت‎‌وی اینترنت اشیا پیشرفته

سطح(1)

سرویس برنز
1/750/000تومان ماهیانه
 • 400/000پیام به ازای هر روز هر دستگاه
 • حجم هر پیام 4 کیلوبایت
Popular

سطح(2)

سرویس نقره‌ای
17/500/000تومان ماهیانه
 • 6/000/000پیام به ازای هر روز هر دستگاه
 • حجم هر پیام 4 کیلوبایت
Popular

سطح(3)

سرویس طلایی
175/000/000تومان ماهیانه
 • 300/000/000پیام به ازای هر روز هر دستگاه
 • حجم هر پیام 4 کیلوبایت
Popular

تفاوت گیت‌وی پایه و پیشرفته

امکانات گیت‌وی اینترنت اشیا پایه گیت‌وی اینترنت اشیا پیشرفته
Device-to-cloud telemetry دارد دارد
Per-device identity دارد دارد
Message routing, message enrichments, and Event Grid integration دارد دارد
HTTP, AMQP, and MQTT protocols دارد دارد
Device Provisioning Service دارد دارد
Monitoring and diagnostics دارد دارد
Cloud-to-device messaging ندارد دارد
Device twins, Module twins, and Device management ندارد دارد
Device streams (preview) ندارد دارد
IoT Plug and Play ندارد دارد

تعرفه بیسیم ابری آپتین

سطح (1)

سرویس برنز
رایگان ماهیانه
 • گروه و کاربر نامحدود
 • اندروید و iOS
 • فهرست وضعیت افراد
 • پشتیبانی از هندزفری
 • پیشخوان مدیریتی
 • ارتباط یک به یک
محبوب

سطح (2)

سرویس نقره
79000تومان ماهیانه
 • قابلیت Multi-Group
 • موقعیت جغرافیایی کاربران
 • ارسال SOS
 • رمزگذاری AES 256
 • دیسپچینگ
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته
خاص

سطح (3)

سرویس طلایی
تماس بگیرید ماهیانه
 • مخصوص سازمان‌ها
 • با بیش از ۲۰۰ کاربر
 • مناسب کارهای بزرگ
 • پیاده سازی ابری
 • قرارداد سطح کیفیت
 • پشتیبانی از شبکه‌ مختلف
ویژه